Boholmarnas vägförening bildades 1951 och omfattar Boholmsvägen och de sidovägar som är anslutna till denna. Boholmsvägen går gamla Riksvägen E22, strax söder om korsningen med väg 25 söder om Kalmar, ut på de öar i Kalmarsund som utgör Boholmarna. Boholmsvägen är omkring 2,9 kilometer lång, varav ca 1,7 kilometer på öarna.

Boholmarna är en grupp öar i Kalmarsund, några kilometer sydväst om Kalmar. Öarna ligger som på ett pärlband ut från fastlandet och är förbundna med varandra via broar. På området finns 177 fastigheter, de flesta med fastboende. Boholmsvägen, som förbinder öarna med varandra och med fastlandet, är en enskild väg som ansluter till gamla Riksvägen E22 och är den enda tillfartsvägen till Boholmarna. Av de totalt 177 fastigheter som nås via Boholmsvägen, är 141 fastboende.

Äger du en fastighet i området är du också medlem i Boholmarnas vägförening. Vägföreningen har till uppgift att hålla vägarna i så gott skick som möjligt, såväl sommar som vinter, samt aktivt arbeta för en trafiksäker och trivsam miljö.