Boholmsnytt Maj 2020

Boholmsnytt Maj 2020

Boholmsnytt maj 2020


 

Årsmöte

Boholmarnas vägförening kommer att hålla sitt årsmöte onsdagen den 17 juni klockan 18.00 vid dansbanan på Fredagsön. Det blir ett kort och informativt möte utan fika. Alla handlingar finns tillgängliga på intranätet så boende uppmanas att själva skriva ut de dokument en anser vara av värde. 
 

 

Midsommarfirande 2020

På grund av rådande covid-19 pandemi har Boholmarnas styrelse valt att ställa in vårt sedavanliga midsommarfirande på Fredagsön. Det är ett tråkigt beslut men vi håller oss till folkhälsomyndighetens rekommendationer för allas bästa. Vi får fira i dagarna två nästa år.
 

 

Vägsyn 

Vägföreningens styrelse kommer fredagen den 29/5 att gör den årliga vägsynen. Då det kommit till Styrelsen kännedom att boende använder våra gemensamma ytor för lagring av jord-/sand-/grushögar samt trädgårds-/byggavfall kommer vi att prata med berörda personer. Ta hand om era högar/avfall annars ser styrelsen till att det fraktas bort mot en kostand för den enskilde. Det ligger i allas gemensamma intresse att vi vårdar och värnar om de gemensamma ytorna.
 

 

Facebook Boholmarna

Boholmarnas facebooksida ska i första hand vara en informationskanal till boende på Boholmarna. Kommersiella inlägg i syfte att marknadsföra försäljning av egna eller andras tjänster och försäljning från föreningar eller organisationer kommer att plockas bort. Läss gärna reglerna på vår gemensamma facebooksida innan du lägger upp ett inlägg.
 

 

Parkering

Vi vill återigen påminna  alla boende och deras gäster om att nyttja de parkeringsplatser som finns i stället för att stå i vägkanten. Tänk också på att vi kör i 30 km/h, många fotgängare och cyklister rör sig på våra vägar.
 

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen
 

Email built with AcyMailing