Boholmsnytt Våren 2021

Boholmsnytt Våren 2021

Boholmsnytt Mars 2021


 

Styrelsemöten under året

Efter ett mycket annorlunda år har även vi i styrelsen fått tänka om och anpassa oss efter pandemins restriktioner  och övergå till zoom möten för att kunna fortsätta vårt arbete så vi har definitivt inte legat i träda. 
 

 

Årsmöte 2021

Vi kommer precis som förra året att senarelägga årsmötet för att kunna samlas utomhus vid dansbanan där vi hoppas på en stor uppslutning. Vi återkommer framöver med mer exakta detaljer.    
 

 

Muddring

Styrelsen är generellt positiva till muddring om det är ansökt hos och godkänt av länsstyrelsen. Alla muddringsarbeten ska meddelas styrelsen! Styrelsen beslutar att massor från muddringar i första hand ska läggas på egen tomt. Vill man lägga "sin muddringsmassa" på Boholmarnas allmänningar så måste man ansöka om godkännande hos styrelsen, med en plan. Viktigt är att även grannar till berört område informeras och godkänner detta.
 

 

Bryggor

När det gäller bryggor som byggts på Boholmoarnas allmänna marker så betyder det att bryggorna är av allmän karaktär och boende har rätt att nyttja dessa genom att exempelvis bada från dem. Att angöra båtar och dylikt är inte ok utan ett godkännande från den/de som byggt bryggan. Dessa bryggor kommer också att förses med livbojar då det är ett krav ur försäkringssynpunkt. Föreningen beställer dessa från Trygg-Hansa och kan vara behjälpliga med att sätta upp dem.  


 

 

Bryggan på Sjöslätten

På sjöslätten strax innan träbron ligger en fin och välbyggd brygga gömd i vassen. Det vore oerhört trevligt om det skulle finnas några frivilliga krafter som gemensamt skulle kunna tänka sig att klippa rent och få fram bryggan till lata sommardagar när en bara vill ligga på rygga, höra vågorna och känna solens strålar mot kroppen.


 

 

Utegym

Då vi i styrelsen fått till oss att många önskar ett utegym har vi ansökt om s.k. Bygdepeng av Kalmar kommun. Maxbeloppet är i år på 150 000kr.
Vi har fått en offert på utrustning enligt bifogade inspirationsbilder.
Idé till placering enligt kartbild. Skriv gärna era kommentarer kring detta då kommunen önskar se att det är ett önskemål från föreningens medlemmar, antingen på vår facebooksida eller maila info@boholmarna.se

 
Utegym
 

 

Boholmarnas facebooksida

Här kommer en liten påminnelse om användandet av vår facebook sida. Den är till för allmännyttig information till våra boende som behöver komma ut fort. Ärenden som "Jag ska asfaltera min garageuppfart och vill någon mer göra det när asfaltsbilen ändå är här, slå mig en pling", är helt i linje med vår sida. Inlägg som syftar till försäljning av varor eller tjänster kommer att tas bort. Vill boende ha en "köpa/sälj" sida för Boholmsbor kan en sådan FB sida skapas och vi kan självklart göra "reklam" för den på Boholmarnas sida så ingen kan missa alla fina vårerbjudanden som är på gång. 
 
Utegym
 

 

Visst vill just du hänga med oss ett år eller två!

Styrelsen söker just nu efter en kassör och en informationsansvarig som kan ta över efter kommande årsmöte då dessa två personer lämnar styrelsen. Sedan förra årsmötet finns ingen valberedning så vi måsta alla hjälpas åt att fylla posterna så styrelsens arbete kan fortgå för att skapa trivsel bland alla som bor här ute. Förslag och intresse mailas till ordforande@boholmarna.se 
 
Utegym
 

 

Lite uppdatering från Styrelsens möten

  • Styrelsen förtsätter arbetet med att hitta ekonomiska lösningar för bro- reparationer längs Boholmsvägen.
  • Vi försöker få kommunen att plocka ner STOP skylten ut till gamla E22:an
  • Styrelsen för en dialog med kommunen angående belysning och en separat cykelväg upp till gamla E22:an
  • Styrelsen avser att utarbeta en policy för vägföreningen gällande invasiva växter och vassröjning. Vi planerar att presentera planen på årsmötet. Vi kommer även att boka vassröjningsmaskinen under 2 veckor i augusti då första veckan avser klippning av allmänna ytor och den andra veckan kommer boende kunna hyra tjänsten för klippning i anslutning till sin privata tomt. Mer info kommer.
  • Styrelsen har ansökt om bygdepeng för anläggning av ett utegym vid lekplatsen/dansbanan.
  • Vår härliga kohage på sjöslätten kommer att utökas då vi fått miljöpeng från kommunen för detta.


 

 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen
 

Email built with AcyMailing