Arbetsplan för Kungsholmen har redan utarbetats. Detta visade sig vid årets städdag vara mycket uppskattat. Mallen kommer att visa hur vi ska fördela arbetet, när det gäller städdagar, användning av slåtterbalk, vassröjning, badplatser och annat som påverkar vår boendemiljö. Mallen för Kungsholmen kommer att spridas. Finns det behov av vassröjning, där du bor, hör du av dig till respektive ö-­fogde.

Niklas Lindvall, Styrsö, 070-219 03 17

Staffan Nordänger, Kungsholmen 073 830 19 25

Tobias Carlsson, Sjöslätten 070 244 81 87

Niklas Lennqvist, Fredagsön 070 209 67 38

Per Åkesson, Strandskatevägen 076 644 77 25