Arbetsplan för Kungsholmen har redan utarbetats. Detta visade sig vid årets städdag vara mycket uppskattat. Mallen kommer att visa hur vi ska fördela arbetet, när det gäller städdagar, användning av slåtterbalk, vassröjning, badplatser och annat som påverkar vår boendemiljö. Mallen för Kungsholmen kommer att spridas. Finns det behov av vassröjning, där du bor, hör du av dig till respektive ö-­fogde.

Lennart Fransson, Styrsö

Bo Karlsson, Kungsholmen

Tobias Carlsson, Sjöslätten

Niklas Lennqvist, Fredagsön