Träd, buskar och häckar får inte hindra trafiken. Som fastighetsägare är du skyldig att se till att riskerna för olyckor begränsas. Inte nog med att du skymmer sikten för trafikanterna i vägkorsningar. Du kanske också gömmer skyltar, vägmärken och gatlysen bakom grönskan.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv.

Du som har tomt intill gata
Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att det finns fri höjd för trafikanterna.

Den fria höjden som krävs är:
över gångbana minst 2,5 meter
över cykelväg minst 3,8 meter
över körbana minst 4,6 meter 

 

Du som har utfart mot gata

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel.

Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

 

 

Du som har hörntomt
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.

 

 

 

Plan- och bygglagen 8 kap 15 §

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.