På grund av brandsäkerhet är det viktigt att man eldar gemensamma eller privata rishögar innan brandrisk/eldningsförbud föreligger. Länsstyrelsen sammanställer information om rådande eldningsförbud.

När det inte råder eldningsförbud i din kommun får du själv ta beslut om det är lämpligt att elda. Då kan du ta hjälp av SMHI:s brandriskkartor. De ger en fingervisning om brandrisken där du befinner dig. Du måste också ta hänsyn till väder och andra förhållanden som råder där just du befinner dig.