Midsommarfirande på Boholmarna 🌞
9.00 på lekplatsen - Lastbilen åker med barn och vuxna för löv-och blomsterplockning.
När lastbilen är tillbaka,
10.00-10.30 ca hjälps vi åt att klä midsommarstången 🌼 - Glass till alla barn 🍦
15.00 Dans kring midsommarstången, lottförsäljning, fiskdamm och fikaförsäljning.
Varmt välkomna önskar Kungsholmsgänget! 🌞🍓
 
 

BOHOLMARNA VÄGFÖRENING

Boholmarnas vägförening bildades 1951 och omfattar Boholmsvägen och de sidovägar som är  anslutna till denna. Vägföreningen omfattas även av kringliggande markområden som benämns BO 1:16 på kommunens karta samt betydande vattenområden. Inom området finns 177 fastigheter. Boholmsvägen, som förbinder fastlandet och öarna med varandra, är en enskild väg som ansluter till gamla Riksvägen E22, och är den enda tillfartsvägen till Boholmarna. Av de 177 fastigheter som nås via Boholmsvägen är 141 fastboende.

Äger du en fastighet i området så är du också medlem i Boholmarnas vägförening. Vägföreningen har till uppgift att hålla vägarna i så gott skick som möjligt, såväl sommar som vinter. Vägföreningen ska också arbeta aktivt för en trafiksäker och trivsam miljö i alla våra gemensamt ägda mark- och vattenområden. Sjöslätten ägs av kommunen men förvaltas av oss. Det ligger i alla medlemmars intresse att vårda och ta hand om vår vackra boendemiljö. 

Vägföreningen leds av en styrelse (se hemsida www.boholmarna.se ).

Är du som boende intresserad av att engagera dig i att göra Boholmarna till en trivsam plats att bo på och besöka som gäst får du gärna höra av dig till oss på ett eller annat vis. 

Årsmöte hålls varje år i mars. Kallelse till medlemmarna sker via mejl, facebook, och via en annons i lokalpressen. Till årsmötet kan du som medlem/andelsägare lämna in en motion och väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Medlemmar har också rösträtt på årsmötet. Du kan ta del av vägföreningens stadgar på vår hemsida där du som medlem får tillgång till användarnamn och lösenord. Där kan du också kontakta styrelsen bl.a via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Varje år, på våren, anordnas en städdag då alla medlemmar gemensamt hjälps åt med röjning och vid behov skötsel av vägföreningens badplatser och bryggor (Svanhalsen på Fredagsön och Udden på Styrsö)), lekplatser (Sjöslätten och Fredagsön), utegym och andra gemensamma ytor. Datum meddelas på skylt i anslutning till första vägguppet på Sjöslätten på vår hemsida samt i vår facebookgrupp. Städdagen leds av respektive områdes öfogde. På karta över området ser du tydligt färgmarkerat vilket ansvarsområde som är kopplat till din fastighet. Se separat bifogad information om städdagen.

Skulle olyckan vara framme så kommer det att från och med sommaren 2022 att finnas en hjärtstartare på lekplatsens bod på Fredagsön.

Ett av de trevligaste inslagen hos oss på Boholmarna är vårt årliga midsommarfirande på lekplatsen på Fredagsön. Enligt ett rullande schema mellan Sjöslättten, Kungsholmen, Fredagsön och Styrsö, ska den ö som har ansvaret innevarande år planera och hålla i firandet. Sammankallande väljs på årsmötet. 

Ett annat trevligt inslag härute är att alla hälsar på alla. Så har det varit i generationer och det är något vi gärna vill fortsätta med och värna om.

För att hålla dig uppdaterad om vad som händer på Boholmarna rekommenderar vi att du går med i vår facebookgrupp Boholmarna, som är den kanal som används flitigt av medlemmarna.

Välkomna till vårt fina Boholmarna!

………………………………………………………………………………………………

Hur når vi dig?

Om du är nyinflyttad eller ändrar din mejladress vill vi att du meddelar vår kassör  nedanstående uppgifter:

  • Fastighetsbeteckning
  • Tillträdesdatum till fastigheten (gäller endast nyinflyttade). Avgörande för vem som ska betala den årliga medlemsavgiften.
  • Mejladress

 Kassör Catarina Wiik, Boholmsvägen 16, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Städdag på Boholmarna - hur går det till?  

           

Varje vår en dag i april har vi en gemensam städdag på Boholmarna. I god tid innan informerar styrelsen om valt datum. Informationen får du på årsmötet, på facebook och på en stor skylt intill vägen på Sjöslätten.

Städningen går till så att Ö-fogdarna, en för varje ö eller område, samlar en eller flera medlemmar från varje hushåll, kl 9.00 till ca 12.00, på en förutbestämd plats. Varje fastighet får kryssa i på närvarolistan att man är på plats. Om man inte kan vara med på det valda datumet informerar man Ö-fogden om detta i förväg och städar sin del och bidrar med sin insats INNAN städdagen. Alla kan bidra med något litet, t.ex om man pga ålder, sjukdom eller handikapp inte orkar hjälpa till med det tyngsta så gör man vad man kan i det lilla. T.ex en liten kaka till fikat. Om man överhuvudtaget inte kan vara med och städa eller bidra på annat sätt får man gärna skicka ett bidrag till Boholmarnas vägförening. Bankgiro 5912-8199. Märk inbetalningen med din fastighetsbeteckning.

Ö-fogdar

Strandskatevägen - Per Åkesson - 076 644 77 25 -  Mötesplats: lekplatsen

Sjöslätten - Tobias Carlsson - 070 244 81 87 -  Mötesplats: gräsplätten Andvägen

Kungsholmen - Staffan Nordänger - 073 830 19 25 - Mötesplats: vid bänken nedanför Doppingvägen

Fredagsön - Niklas Lennqvist - 070 209 67 38 - Mötesplats: vid busshållplatsen

Styrsö - Roland Karlsson -  073 414 92 09, Lennart Fransson 

Mötesplats: vändplatsen för bussen/parkeringen

Städfördelning -  uppdelning på karta över ditt område.

Varje ö/område har en städkarta där respektive fastighets städområde är utmärkt. Se bif. karta. Vissa år har kanske en del områden inte så mycket att städa och då hjälper vi självklart till hos de som har mer att ta hand om. Ö-fogden informerar om årets städprioritering. 

Krattor, räfsor, sekatörer och ev. skottkärror tar vi med själva. På vissa områden brukar det finnas en container.

Städdagen brukar vara ett trevligt tillfälle att träffa sina grannar, både gamla och nya. Även barnen brukar tycka att det är roligt att vara med.

Om du är ny på Boholmarna och känner dig osäker på hur det hela går till så kontakta gärna din Ö-fogde eller fråga någon granne då de flesta har varit med i många år. 

Vi ses på städdagen med förhoppning om bra väder!

 

 

 

 

Varmt välkomna!

Medlemmarna i Boholmarnas vägförening kallas härmed till ordinarie årsmöte måndag den 28/3 2022 med start klockan 18:00. Årsmötet hålls i Rinkabyholms församlingshem. Tänk på att fortsätta hålla avstånd för allas trevnad och säkerhet.

Föredragningslista för årsmötet och verksamhetsberättelse finns bifogat. Resultat & balans och debiteringslängd finns tillgängliga på intranätet. För den som tappat bort sitt lösenord eller inte fått någon sådan information kan du/ni be om det här: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  För den som inte har tillgång till en e-post adress så kan underlag begäras från kassören Per Åkesson, strandskatevägen 24.


VARMT VÄLKOMNA!

/Styrelsen

Medlemmarna i Boholmarnas vägförening kallas härmed till ordinarie årsmöte onsdagen den 16/6 2021 med start klockan 17:30. Årsmötet är även i år corona anpassat och kommer att hållas på dansbanan/festplatsen, Fredagsön.

Föredragningslista för årsmötet finns bifogat. Bokslut, revisionsberättelse och debiteringslängd finns tillgängliga på intranätet. För den som tappat bort sitt lösenord eller inte fått någon sådan information kan du/ni be om det här: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  För den som inte har tillgång till en e-post adress så kan underlag begäras från kassören Per Åkesson, strandskatevägen 24.VARMT VÄLKOMNA!

Vi syns på onsdag!

/Styrelsen

INSTÄLLT PGA CORONA

Styrelsen återkommer med mer information

 

Medlemmarna i Boholmarnas vägförening kallas härmed till ordinarie årsmöte tisdagen den 24 mars kl. 18.00 i Rinkabyholms församlingshem, Rinkabyholm.

Föredragningslista för årsmötet finns bifogat. Bokslut och revisionsberättelse finns nu tillgängligt på intranätet. För den som tappat bort sitt lösenord eller inte fått någon sådan information kan du/ni be om det här: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  För den som inte har tillgång till en e-post adress så kan underlag begäras från kassören Per Åkesson, strandskatevägen 24.

Vi serverar traditionsenligt kvällsfika!

VARMT VÄLKOMNA!

 

Vi träffas den 28 april för att städa de gemensamma ytorna på våra grönområden. Har du inte möjlighet att vara med av någon anledning, betala gärna in avgiften 300 kr till bankgiro: 5912-8199. Vi träffas kl 09:00 på Sjöslätten, Kungsholmen, Fredagsön och Styrsö. Det kommer att finnas en container på Sjöslätten, en på Fredagsön och en på Styrsö.
*OBS Vi lägger inget ris eller löv på gamla badplatsen, svanhalsen, innan städdagen då det blir mer rök än eld! Tacksamt om detta kan respekteras.

Mer information kan du få från våra områdesansvariga:

Lennart Fransson, Styrsö
0702-­ 26 18 58

Bo Karlsson, Kungsholmen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Tobias Carlsson, Sjöslätten
0702-­ 44 81 87
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Niklas Lennqvist, Fredagsön
0702-­ 09 67 38
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vi anordnar lite majbål dagen efter städdagen (på valborgsmässoafton) som sig bör. Korv med bröd kommer finnas. Elden tänds kl. 17 på festplatsen/lekplatsen. Välkomna!

Tänk på var ni ställer era bilar nu i snöyran! Undvik de gemensamma parkeringarna/ gästparkeringarna framför allt när det är mycket snö då snöröjaren har svårt att hålla undan snön när det står bilar i vägen.

Kör försiktigt!

Tisdagen den 13 mars

Medlemmarna i Boholmarnas vägförening kallas härmed till ordinarie årsmöte tisdagen den 13 mars kl. 18.30 i Rinkabyholms församlingshem i Rinkabyholm.

Vi välkomnar Freja Råberg, planarkitekt och Josefine Blomlöf, exploateringsingenjör, från kommunen som kommer att berätta om planeringen av Södra staden.

Bokslut och revisionsberättelse finns på intranätet. För den som tappat bort sitt lösenord eller inte fått någon sådan information så kan man be om det här: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. För den som inte har tillgång till en e-postadress så kan man begära underlag hos kassören på Boholmsvägen 16.

Under årsmötet serveras traditionsenligt kaffe/te med tilltugg!

Varmt välkomna!

Uppdaterat 2017-10-02: Det blev inställt på grund av regn. Elen är avstängd.

Inom kort kommer några kor tillbaka till Sjöslätten för att beta av området för säsongen! Djuren togs bort i somras när det regnade och var högvatten. Vi hoppas att kornas närvaro förlänger sommarkänslan något! Elen i stängslet är på från 29/8.

Den 19 juni är inbokad för att göra förbättringsåtgärder av våra nya gupp. De ska  justera dem så att de får en jämnare övergång. Det ska helst inte köra några tunga transporter den dagen.

Tisdagen den 7 mars.

 Medlemmarna i Boholmarnas vägförening kallas härmed till ordinarie årsmöte tisdagen den 7 mars kl. 18.30 i Rinkabyholmsskolans matsal i Rinkabyholm (OBS: Byte av lokal!).

Föredragningslista för årsmötet finns bifogat. Ekonomiska underlag finns att begära hos kassören via e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Efter årsmötet serveras traditionsenligt kaffe/te med tilltugg!

VARMT VÄLKOMNA!!

Vi har påbörjat fas 2 i trafiksäkerhetsarbetet genom att ha bekostat och byggt 5 säkra väggupp enligt trafikverkets regelverk, tagit bort två gupp samt en förträngning. Detta är ett led i Tyréns utredning för att göra en trafiksäker miljö. Inom ett halvår kommer detta att slutföras med resterande väggupp och anpassning. Vi återkommer med mer information inom kort via e-post.

För allas trevnad: håll hastigheten!

Tack alla sponsorer, både stora och små, som skänkte vinster till lotterierna. Vinstbordet var inte att leka med.

Tack alla som hjälpte till att ordna festligheterna, alla som plockade blommor och klädde stången, alla som köpte lotter och alla ni som dansade och lekte runt stången.

Alla vi tillsammans gjorde så att Midsommaraftonen blev så lyckad. Nettot blev nästan 13 000 kr och hela summan går till utrustning av vår fina lekplats.

Hälsningar från festkommittén på Kungsholmen.
Vi lämnar över stafettpinnen till Sjöslätten.z

Hej!

I år är det vi på Kungsholmen som är ansvariga för Boholmarnas traditionsenliga midsommarfirande.

Om någon har vinster till lotteriet på Midsommarafton att skänka så mottages de med tacksamhet!!!

Till barnlotteriet lämnas vinsterna till Lina Liedstrand, Doppingvägen 1 - Lina är tacksam om ni ringer eller sms:ar henne innan ni kommer,  mobilnr. 070 346 35 40.

Till vuxenlotteriet lämnas vinsterna till Ann-Margreth Samuelsson, Trollövägen 4, mejladress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Sista dag att lämna in vinster är den 20 juni!

Tack på förhand!

Kungsholmsgänget