Tyvärr är en del av matningskabeln ner till Boholmarna skadad. Så utbyte av en delsträcka pågår. Tyvärr har det dragit ut på tiden då det är är smala slangar mellan Rinkabyholms telestation och Strandskatevägen. (Installation av slang då det gjordes belysning på Ångloksleden, cykelvägen). Fiberkabeln blåser man och slangen måste grävas fram när det blir stopp. Men tekniker jobbar på detta och skall jobba till det är lagat, antagligen någon gång i natt.

2015-07-23