Boholmarnas vägförening är momsskyldiga sedan 1/1-2022 då Skatteverket gjort en omtolkning av svensk lag efter vägledande EU-dom , se länk https://samfalligheterna.villaagarna.se/aktuellt/nyheter/samfallighetsforeningar-blir-momsskyldiga/

Vad innebär detta för oss som bor på Boholmarna? Vi kommer behöva plocka bort 20% av intäkterna på medlemsavgifterna 2022 vilket motsvarar 25% moms. Vi behöver ta höjd för att momsen tillkommer på framtida medlemsavgifter med 25%.

Ny medlemsavgift kommer styrelsen att föreslå till 2 000 Kr inklusive moms.