BOHOLMARNA VÄGFÖRENING

Boholmarnas vägförening bildades 1951 och omfattar Boholmsvägen och de sidovägar som är  anslutna till denna. Vägföreningen omfattas även av kringliggande markområden som benämns BO 1:16 på kommunens karta samt betydande vattenområden. Inom området finns 177 fastigheter. Boholmsvägen, som förbinder fastlandet och öarna med varandra, är en enskild väg som ansluter till gamla Riksvägen E22, och är den enda tillfartsvägen till Boholmarna. Av de 177 fastigheter som nås via Boholmsvägen är 141 fastboende.

Äger du en fastighet i området så är du också medlem i Boholmarnas vägförening. Vägföreningen har till uppgift att hålla vägarna i så gott skick som möjligt, såväl sommar som vinter. Vägföreningen ska också arbeta aktivt för en trafiksäker och trivsam miljö i alla våra gemensamt ägda mark- och vattenområden. Sjöslätten ägs av kommunen men förvaltas av oss. Det ligger i alla medlemmars intresse att vårda och ta hand om vår vackra boendemiljö. 

Vägföreningen leds av en styrelse (se hemsida www.boholmarna.se ).

Är du som boende intresserad av att engagera dig i att göra Boholmarna till en trivsam plats att bo på och besöka som gäst får du gärna höra av dig till oss på ett eller annat vis. 

Årsmöte hålls varje år i mars. Kallelse till medlemmarna sker via mejl, facebook, och via en annons i lokalpressen. Till årsmötet kan du som medlem/andelsägare lämna in en motion och väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Medlemmar har också rösträtt på årsmötet. Du kan ta del av vägföreningens stadgar på vår hemsida där du som medlem får tillgång till användarnamn och lösenord. Där kan du också kontakta styrelsen bl.a via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Varje år, på våren, anordnas en städdag då alla medlemmar gemensamt hjälps åt med röjning och vid behov skötsel av vägföreningens badplatser och bryggor (Svanhalsen på Fredagsön och Udden på Styrsö)), lekplatser (Sjöslätten och Fredagsön), utegym och andra gemensamma ytor. Datum meddelas på skylt i anslutning till första vägguppet på Sjöslätten på vår hemsida samt i vår facebookgrupp. Städdagen leds av respektive områdes öfogde. På karta över området ser du tydligt färgmarkerat vilket ansvarsområde som är kopplat till din fastighet. Se separat bifogad information om städdagen.

Skulle olyckan vara framme så kommer det att från och med sommaren 2022 att finnas en hjärtstartare på lekplatsens bod på Fredagsön.

Ett av de trevligaste inslagen hos oss på Boholmarna är vårt årliga midsommarfirande på lekplatsen på Fredagsön. Enligt ett rullande schema mellan Sjöslättten, Kungsholmen, Fredagsön och Styrsö, ska den ö som har ansvaret innevarande år planera och hålla i firandet. Sammankallande väljs på årsmötet. 

Ett annat trevligt inslag härute är att alla hälsar på alla. Så har det varit i generationer och det är något vi gärna vill fortsätta med och värna om.

För att hålla dig uppdaterad om vad som händer på Boholmarna rekommenderar vi att du går med i vår facebookgrupp Boholmarna, som är den kanal som används flitigt av medlemmarna.

Välkomna till vårt fina Boholmarna!

………………………………………………………………………………………………

Hur når vi dig?

Om du är nyinflyttad eller ändrar din mejladress vill vi att du meddelar vår kassör  nedanstående uppgifter:

  • Fastighetsbeteckning
  • Tillträdesdatum till fastigheten (gäller endast nyinflyttade). Avgörande för vem som ska betala den årliga medlemsavgiften.
  • Mejladress

 Kassör Catarina Wiik, Boholmsvägen 16, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.