Vi har påbörjat fas 2 i trafiksäkerhetsarbetet genom att ha bekostat och byggt 5 säkra väggupp enligt trafikverkets regelverk, tagit bort två gupp samt en förträngning. Detta är ett led i Tyréns utredning för att göra en trafiksäker miljö. Inom ett halvår kommer detta att slutföras med resterande väggupp och anpassning. Vi återkommer med mer information inom kort via e-post.

För allas trevnad: håll hastigheten!