Hej, ni kanske har uppmärksammat att det kommit upp en skylt ute vid E22 samt att det har målats på Boholmsvägen på sina ställen. här kommer info och tidplan från NCC som ska hjälpa oss att få ny asfalt på Boholmsvägen, gäller blå och röd sträcka enligt bilderna längre ner i inlägget.
 
Tidplan (kan komma mindre justeringar i samråd med hemtjänstpersonal)
 
V42 : Förarbeten inför beläggning. Framkomlighet till alla fastigheter .
 
V43: Måndag Start med asfaltering på Styrsövägen kl 17:00 sedan tar vi med oss hela bredden på Boholmsvägen så långt vi hinner under ett skift ca 1,3 km. Mycket begränsad framkomlighet beroende på vart vi är på sträckan.
 
Onsdag 07:00 kommer vi att justera fläckvis där det behövs längs med hela sträckan. Därefter gå på där vi slutade ( mycket begränsad framkomlighet till vi kommer till den breda delen.
 
Torsdag och fredag Blir det Boholmsvägen
 
V43 När det är asfaltering kommer det stå vakter som ger info.
 
V44 Måndag Asfaltering av vändplaner ,
 
V44 Stödkantsgrusning, ev bygga på farthinder mer med asfalt om de är för runda . Får vi ta en avstämning hur de uppfattas( göras skarpare ev)
 
Infotavla kommer sättas upp med veckor det kommer bli störningar idag. (Läs igår)