Städdag på Boholmarna - hur går det till?           

Varje vår en dag i april har vi en gemensam städdag på Boholmarna. I god tid innan informerar styrelsen om valt datum. Informationen får du på årsmötet, på facebook och på en stor skylt intill vägen på Sjöslätten.

Städningen går till så att Ö-fogdarna, en för varje ö eller område, samlar en eller flera medlemmar från varje hushåll, kl 9.00 till ca 12.00, på en förutbestämd plats. Varje fastighet får kryssa i på närvarolistan att man är på plats. Om man inte kan vara med på det valda datumet informerar man Ö-fogden om detta i förväg och städar sin del och bidrar med sin insats INNAN städdagen. Alla kan bidra med något litet, t.ex om man pga ålder, sjukdom eller handikapp inte orkar hjälpa till med det tyngsta så gör man vad man kan i det lilla. T.ex en liten kaka till fikat. Om man överhuvudtaget inte kan vara med och städa eller bidra på annat sätt får man gärna skicka ett bidrag till Boholmarnas vägförening. Bankgiro 5912-8199. Märk inbetalningen med din fastighetsbeteckning.

Ö-fogdar

Strandskatevägen - Per Åkesson - 076 644 77 25 -  Mötesplats: lekplatsen

Sjöslätten - Tobias Carlsson - 070 244 81 87 -  Mötesplats: gräsplätten Andvägen

Kungsholmen - Staffan Nordänger - 073 830 19 25 - Mötesplats: vid bänken nedanför Doppingvägen

Fredagsön - Niklas Lennqvist - 070 209 67 38 - Mötesplats: vid busshållplatsen

Styrsö - Niklas Lindvall, Styrsö, 070-219 03 17

Mötesplats: vändplatsen för bussen/parkeringen

Städfördelning -  uppdelning på karta över ditt område.

Varje ö/område har en städkarta där respektive fastighets städområde är utmärkt. Se bif. karta. Vissa år har kanske en del områden inte så mycket att städa och då hjälper vi självklart till hos de som har mer att ta hand om. Ö-fogden informerar om årets städprioritering. 

Krattor, räfsor, sekatörer och ev. skottkärror tar vi med själva. På vissa områden brukar det finnas en container.

Städdagen brukar vara ett trevligt tillfälle att träffa sina grannar, både gamla och nya. Även barnen brukar tycka att det är roligt att vara med.

Om du är ny på Boholmarna och känner dig osäker på hur det hela går till så kontakta gärna din Ö-fogde eller fråga någon granne då de flesta har varit med i många år. 

Vi ses på städdagen med förhoppning om bra väder!

 

 

 

 

Varmt välkomna!