Det är fiskeförbud mellan 1 april t.o.m. 31 maj, tänk på gäddorna som leker! Ser du någon fiska; påminn dem gärna om förbudet. Gädda och abborre som fångas av misstag skall omedelbart återutsättas på fångstplats.