Vi får in många klagomål gällande bilar som kör för fort inom Boholmarna. Hastighetsgränsen är 30km/h. Håll hastigheten så blir det trevligare och säkrare för alla!

Parkering ska ske på egen uppfart alternativt på gästparkeringarna och ej utmed vägen då det kan hindra snöröjning, sopbil och eventuella räddningsfordon då vägarna är smala.

Gästparkeringar är avsedda för gäster alternativt som tillfällig parkering, Ej permanent lösning för parkering av egen bil som tillhör ett hushåll på Boholmarna.

 

/Styrelsen